top of page

Integritetspolicy

**Integritetspolicy för Yab Store Nordic**

Senast uppdaterad: 2023-09-16

Välkommen till Yab Store Nordic (nedan kallat "Vi," "Vår," eller "Oss"). Vi värnar om din integritet och tar ditt förtroende på allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder vår e-handelswebbplats och våra tjänster.

**1. Insamlade personuppgifter**

Vi samlar in olika typer av personuppgifter när du interagerar med vår webbplats och våra tjänster, inklusive men inte begränsat till:

- Namn
- Kontakinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer
- Leveransadress
- Betalningsinformation
- Webbplatsaktivitet och beteendedata, inklusive användning av cookies och liknande tekniker
- Demografisk information

**2. Användning av personuppgifter**

Vi använder dina personuppgifter för att:

- Bearbeta och leverera dina beställningar och köp
- Hantera och underhålla ditt konto
- Kommunicera med dig angående din beställning, erbjudanden och uppdateringar
- Anpassa och förbättra din användarupplevelse på vår webbplats
- Följa lagliga skyldigheter och föreskrifter

**3. Delning av personuppgifter**

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter enbart i följande situationer:

- För att behandla och leverera din beställning (t.ex. leveransbolag)
- Med våra betalningsprocessorer för att behandla betalningar
- För att följa lagliga skyldigheter och föreskrifter
- Med din samtycke

**4. Skydd av personuppgifter**

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

**5. Dina rättigheter**

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter.

**6. Cookies och liknande tekniker**

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din webbplatsupplevelse. Du kan ändra dina cookieinställningar genom din webbläsare.

**7. Ändringar i integritetspolicyn**

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

**8. Kontakta oss**

Om du har frågor, kommentarer eller begäranden angående denna integritetspolicy, kontakta oss på [kontaktinformation].

Tack för att du väljer Yab Store Nordic. Vi värnar om din integritet och strävar efter att ge en säker och pålitlig användarupplevelse.

bottom of page